Prijava za polaznike i nastavnike
zaboravili ste lozinku

Cjeloživotno obrazovanje/Lifelong learning

 Program stručnog usavršavanja za pravnike-lingviste

 

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju bit će potreban određeni broj hrvatskih pravnika lingvista za rad u institucijama EU. Osnovna je zadaća pravnika lingvista pravna i jezična redaktura  zakonodavstva EU na svim službenim jezicima Europske unije. Pravnici lingvisti na Europskom sudu u Luxemburgu zaduženi su za prevođenje sudskih odluka i spisa.

Uvjeti za hrvatske pravnike lingviste u EU uključuju diplomu jednog od pravnih fakulteta  u Republici Hrvatskoj (dipl. iur. ili mag. iur.),    izvrsno znanje hrvatskog jezika, te vrlo dobro poznavanje barem dva službena jezika Europske unije, prvenstveno engleskog, francuskog ili njemačkog. Kandidati moraju proći testiranje koje se sastoji od prevođenja pravnog teksta vezanog uz nacionalno pravo izvornog jezika  te razgovora na kojemu moraju pokazati poznavanje europskog prava i institucija.

Kako bismo zainteresiranim kandidatima pružili pomoć pri pripremama za navedenu profesiju i imajući u vidu da je vrijeme do službenih testiranja za hrvatske pravnike lingviste razmjerno kratko, predlažemo pokretanje jednosemestralnog stručnog usavršavanja za pravnike s težištem na pravnom prevođenju.

Program se sastoji od teorijskog uvoda u pravno prevođenje,  praktičnih vježbi prevođenja s dva odabrana službena jezika EU na hrvatski jezik, kolegija hrvatskog jezika, uvoda u europsko pravo i institucije, te praktičnog pretraživanja baza podataka vezanih uz europsko pravo uz upute o korištenju prevoditeljskih alata. Na kraju programa polaznici polažu ispit koji se sastoji od prevođenja pravnog teksta, te teorijskog ispita iz pravnog prevođenja i osnova europskog prava.

Polaznici će ovim programom edukacije steći uvid u problematiku pravnog prevođenja i redakture pravnih tekstova, kao i znanja i vještine potrebne za prevođenje pravnih tekstova na hrvatski jezik, te utvrditi i ažurirati stečena znanja o pravu i institucijama EU.

Prema članku 53 Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, polaznici će po završenom programu stručnog usavršavanja dobiti svjedodžbe o pohađanju nastave i uspjehu na ispitima.

Iznos školarine za program stručnog usavršavanja kretat će se u okvirima školarina  za specijalističke poslijediplomske studije po semestru.

Program je izrađen uz konzultacije s pravnicima-lingvistima iz Vijeća EU i Europske središnje banke i namijenjen je prvenstveno budućim hrvatskim pravnicima lingvistima, ali i svim ostalim pravnicima koji se u svom radu susreću s potrebom komunikacije na stranim jezicima i prevođenjem pravnih tekstova.

Program će ujedno biti polazište za razvijanje budućeg interdisciplinarnog specijalističkog poslijediplomskog studija pravne lingvistike.

 Ispiši