Prijava za polaznike i nastavnike
zaboravili ste lozinku

Opis kolegija

Uvod u pravno prevođenje i pravnu terminologiju

 

PREDAVAČ: Dr. sc. Dragica Bukovčan

BROJ NASTAVNIH SATI: 20

OKVIRNI SADRŽAJ I CILJ PREDMETA:

S obzirom da je prevođenje u pravu izrazito interdisciplinarna djelatnost za koju je uz već stečena pravna i jezična znanja potrebno usvojiti (i integralno primijeniti) i nekoliko različitih vrsta kompetencija, u uvodnom će se dijelu polaznike upoznati s osobitostima pravnog prevođenja s gledišta prava, jezika te prijevodnih teorija, s posebnim naglaskom na uspoređivanju pravnih koncepata u dva ili više sustava i metodama za uspostavljanje optimalne ekvivalencije na pravnoj i jezičnoj razini. Posebno će se obraditi osnove terminološkog rada (usmjereno isključivo na pravno nazivlje), koje između ostalog olakšavaju izradu i primjenu „priručnih“ glosara svakom polazniku, kao i strategije pronalaženja termina u već postojećim terminološkim izvorima s naglaskom na analizi metoda njihove praktične primjene. U drugom dijelu naglasak će biti na definiranju problemskih područja pravnog prevođenja, analizirati će se različite kategorije pravnih tekstova s obzirom na stupanj (ne)podudarnosti kao i razne vrste pravnih normi, te donositi praktična prevoditeljska rješenja.

Cilj je predmeta posredovanje temeljnih pravnolingvističkih teorijskih znanja u svrhu stjecanja praktičnih vještina prevođenja i redakture pravnih tekstova kroz analizu i primjenu provjerenih i potvrđenih prevoditeljskih strategija i metoda.

 

RASPORED NASTAVNIH JEDINICA:

1.       Prevođenje u pravu kao interdisciplinarna aktivnost

1.1.  Pravni sustavi i njihove konceptualne, tradicijske i jezične specifičnosti

1.2.  Pravni prevoditelji (legal translators) vs. pravnici lingvisti (lawyer linguists)

2.       Opće odrednice pravnog prevođenja

2.1.  Vrste pravnih tekstova s obzirom na njihovu pravnolingvističku relevantnost

2.2.  Kategorije pravnih prijevoda s obzirom na svrhu i namjenu

2.3.  Definiranje i usporedna analiza ključnih pojmova/koncepata u izvornom i u ciljnom sustavu

2.4.  Načela uspoređivanja: a) na razini pravnih sustava; b) na razini koncepata; c) na jezičnoj razini (leksičkoj, sintaktičkoj, tekstualnoj)

2.5.  Izvori pogrešaka, te načini i alati za njihovo rješavanje (analiza primjera iz prakse)

2.6.  Prevoditeljska pomagala i kako ih koristiti

3.       Terminološki rad u pravu

3.1.  Višejezičnost u pravu

3.2.  Pravni pojmovi i njihovi nazivi – definicije, mjesto u sustavu, stupnjevi podudarnosti na sustavnoj i funkcionalnoj  razini

3.3.  Jezični ekvivalenti, kontekstualna značenja, neologizmi (rad na tekstovima)

3.4.  Faze usporednog terminološkog rada u pravu: identifikacija, definiranje, uspoređivanje, bilježenje (iz odabranog korpusa)

3.5.  Višejezični terminološki izvori i načini njihove upotrebe

 

OČEKIVANI REZULTATI: Polaznici bi trebali usvojiti načela razumijevanja pravnih koncepata u različitim sustavima, biti u stanju međusobno ih uspoređivati, definirati njihove temeljne sličnosti i razlike, razviti osjetljivost prema drugim pravnim kulturama i tradicijama kako bi što uspješnije mogli komunicirati sa sustručnjacima unutar EU i izvan nje, prevoditi i revidirati pravne tekstove različitih kategorija za vlastite potrebe ili za potrebe pravnih ili s njima povezanih institucija.

 

PROVJERA ZNANJA: pismeni ispit

LITERATURA:

Arntz, Reiner / Sandrini, Peter (2007). ‚Präzision versus Vagheit: das Dilemma der Rechtssprache im Lichte von Rechtsvergleich und Sprachvergleich’, in Bassey Edem Antia (ed.) Indeterminacy in Terminology and LSP. Amsterdam: John Benjamins, 135-156.

Bukovčan, Dragica (2009). Od teorije do prakse u jeziku struke. Zagreb: Školska knjiga

Cao, Deborah (2007). Translating Law. Clevedon: Multilingual Matters.

Četverojezični rječnik prava Europske unije (EU Law Dictionary in four languages) (2006). Zagreb. HIDRA (http://www.hidra.hr)

De Groot, Gerard-René (2006). ’Legal Translation’, in J.M. Smits (ed.), Elgar Encyclopedia of Comparative Law. Cheltenham, UK & Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 423-433.

Domijan-Arneri, Michaela (2009). ‘Problems in Multilingual Litigation – A Practical Perspective’, in S. Šarčević (ed.)  Legal Language in Action: Translation, Terminology, Drafting and Procedural Issues. Zagreb: Globus, 345-360.

Picht, Heribert (1993). ‚Wissensrepräsentation in Terminologiedatenbanken’. In: Budin, G., H. Oeser (ed.) Beiträge zu Terminologie und Wissenstechnik. Wien: TermNet, 200-209.

Pommer, Sieglinde (2006). Rechtsübersetzung und Rechtsvergleichung. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Šarčević, Susan (2000a). New Approach to Legal Translation. The Hague: Kluwer Law International.

Šarčević, Susan (2000b). Legal Translation and Translation Theory: a Receiver-oriented Approach. http://www.tradulex.org/Actes2000/sarcevic.pdf

Šarčević, Susan (2006). Što propisuju pravne odredbe? i Specifičnosti prevođenja pravnih propisa u: Priručnik za prevođenje pravnih propisa Republike Hrvatske na engleski jezik, Zagreb: MVPEI, str. 28-34, 12-13. 

Prevođenje engleskih pravnih tekstova

 

PREDAVAČI:  Prof.dr.sc. Lelija Sočanac, Miljen Matijašević, prof. , Zlata Pavić, prof, mr.sc. Marijana Javornik-Čubrić, mr.sc. Irena Horvatić-Čajko, Snježana Husinec, prof.

BROJ NASTAVNIH SATI: 30

NASTAVNE METODE: prevođenje, lektoriranje, korigiranje, diskusija

OKVIRNI SADRŽAJ I CILJ PREDMETA: Predmet se sastoji od vježbi prevođenja zakonodavnih tekstova i tekstova iz područja navedenih grana prava s engleskoga na hrvatski jezik. Prijevodni tekstovi uključuju zakonodavne akte engleskog, škotskog i irskog prava, sudsku praksu, kao i tematski vezane autentične tekstove iz pravnih udžbenika i sličnih relevantnih izvora. Cilj je predmeta razviti kompetencije za stručno prevođenje, s posebnim osvrtom na područje prava i prevođenje zakonodavnih tekstova i sudskih odluka. Polaznici će se upoznati s relevantnim izvorima. Posebna pozornost posvetit će se specifičnostima pravnog prevođenja, od preciznosti terminologije do sintaktičkih posebnosti.

RASPORED NASTAVNIH JEDINICA:

1.       An introduction to English law

1.1. Statute law

1.2. Case law

1.3. British institutions

 

2.       Human rights

2.1. The Human Rights Act

2.2. Freedom of Expression and Freedom of Information

2.3. Freedom of Assembly and Public Order

2.4. The Individual and the State: Police Powers and Counter-terrorist Measures

 

3.       Constitutional and Administrative law

3.1. Sources oft he UK Constitution

3.2. Judicial Review

3.3. Devolution, regional government and local government

4.       Criminal law

4.1. The nature of a crime

4.2. Offences against the person

4.3. Offences against property

 

5.       Company law

5.1. Company Formation

5.2. Maintenance of Capital

5.3. Corporate Governance

 

6.       Contract law

6.1. Formation of the contract

6.2. Terms of the contract

6.3. Performance and breach

6.4. Remedies

 

7.       Tort law

7.1. Negligence

7.2. Duty of Care

7.3. Defamation and Privacy

 

8.       Intellectual property law

8.1. Copyright

8.2. Trademarks

8.3. Patents

       9. Equity ans Trusts

9.1. Equitable remedies

9.2. Trustees' Duties

9.3. Breach of Trust and Defences

 

10.   Employment law

10.1. Equal pay

10.2. Discrimination

10.3. Unfair dismissal

 

OČEKIVANI REZULTATI: Po završetku kolegija, polaznici će usvojiti vještine prevođenja pravnih tekstova s engleskoga na hrvatski jezik.

PROVJERA ZNANJA: pismeni ispit

POPIS LITERATURE[1]:

Boylan-Kemp, Jo, English Legal System : the Fundamentals .- Thomson; Sweet & Maxwell, 2008.

Butt, Peter; Castle, Richard, Modern Legal Drafting (2nd ed.). – Cambridge University Press, 2006.

Cane, Peter; Conaghan, Joanne eds., The New Oxford Companion to Law. – Oxford University Press, 200

Chandler, Adrian; Brown, Ian, Law of Contract : Questions and answers .- Oxford University Press, 2007 and 2008

Chang, Chris; Weldon, John, Equity & Trusts (4th edition) (Nutcases) . – London : Sweet & Maxwell, 2007.

Chartrand, M; Millar, C; Wiltshire, E., English Contract and Company Law .- London : Sweet & Maxwell, 2003.

Childs, Penny; Dobson, Paul, Criminal Law (5th edition) (Nutcases) . – London : Sweet & Maxwell,2008.

Clements, Richard; Kay, Jane, Public law: questions and answers .- Oxford University Press, 2007 and 2008

Commercial Law (6th edition) . – London : Routledge Cavendish, 2008.

Company Law (6th edition), London : Routledge Cavendish, 2009.

Constitutional Law (6th edition) . – London : Routledge Cavendish, 2008.

Cownie, Fiona; Bradney, Anthony & Burton, Mandy, English Legal System in Context. – Oxford University Press, 2007.

Criminal Law (6th edition) . – London : Routledge Cavendish, 2009.

Darbyshire, Penny, Darbyshire on the the English Legal System, 8th ed.- London : Sweet & Maxwell, 2008

Davis, Jennifer, Intellectual Property Law .- Oxford University Press, 2008.

DeFreitas, Jerry, Company Law (6th edition). – London : Castevale Ltd., 2009.

Dignam, Alan; Lowry, John, Company Law. – Oxford University Press, 2009.

Dobson, Paul, Criminal Law (8th edition) (Nutshells) . – London : Sweet & Maxwell, 2008.

Elliott, Catherine ; Quinn, Frances, English Legal System .- 9th ed.- Longman, 2008

Employment Law (6th edition) . – London : Routledge Cavendish, 2008.

Fenwick, Helen; Philipson, Gavin, Constitutional and Administrative Law 2009-2010. – London & New York : Routledge Cavendish, 2009.

Finch, Emily; Fafinski, Stefan, Legal Skills (2nd ed.) . – Oxford University Press, 2009.

Frison, Daniele et al., English Law and British Institutions. Documents. – Paris : Ellipses, 2005.

Glenn, H. Patrick, On Common Laws. – Oxford University Press, 2005.

Gubby, H., Practical legal English : legal terminology .- Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 2006

Haley, Michael, Equity & Trusts (7th edition) (Nutshells). – London : Sweet & Maxwell, 2007

Hanbury, H.G., English Courts of Law .- 3rd ed .- Oxford University Press, 1960.

Hogan, Greer, Constitutional and Administrative Law (8th edition) (Nutshells). – London : Sweet & Maxwell, 2008

Holland, James; Webb, Julian, Learning Legal Rules (6th ed.). – Oxford University Press, 2006.

Koffman, Laurence; Macdonald, Elizabeth, The Law of Contract (6th ed.). – Oxford University Press, 2007.

Leyland, Peter, The Constitution of the United Kingdom. A contextual Analysis. – Oxford, Portaland: Hart Publishing, 2007.

Lunney, Mark; Oliphant, Ken, Tort Law (3rd ed.).- Oxford University Press, 2008.

MacIntyre, Ewan, Commercial Law .- London : Sweet & Maxwell, 2006

Manchester, Colin; Salter, David, Exploring the Law : The Dynamics of Precedent and Statutory Interpretation .- 3rd ed .- London : Sweet & Maxwell, 2006

Mansell, Wade; Meteyard, Belinda; Thomson, Alan, A Critical Introducion to Law (3rd ed.). – Cavendish Publishing Limited, 2008.

Martin, Jacqueline, The English Legal System .- 5th ed.- Hodder Education, 2008.

Mason, Peter, The Law of Contract. – Emerald Publishing, 2006.

Mckendrick, Ewan, Contract Law: Text, Cases and Materials.- Oxford University Press, 2008.

Molan, Mike; Douglas, Geoff, Criminal Law .- Oxford : 2008, 2009 

Munday, Roderick, Evidence. (4th ed.) – Oxford University Press, 2007.

Ottley, Michael, Company Law 2009-2010 . – London & New York : Routledge Cavendish, 2009.

Oughton, David; Marston, John; Harvey, Barbara, Law of Torts : Questions and answers .- Oxford University Press, 2007 and 2008.

Poole, Jill, Casebook on Contract law .- Oxford University Press, 2008.

Rivlin, Geoffrey, Understanding the Law. – 5th Ed. Oxford University Press

Slapper, Gary; Kelly, David, The English Legal System .- 9th ed.- London ; New York : Routledge-Cavendish.

Smith, Bailey & Gunn, The Modern English Legal System .- 5th ed .- London : Sweet & Maxwell, 2007

Spencer, Maureen; Spencer, John, Constitutional and Administrative Law. – London : Sweet & Maxwell, 2006.

Stychin, Carl F.; Mulcahy, Linda, Legal Methods and Systems (3rd ed.) . – London: Sweet & Maxwell, 2007.

Turner, Chris, Tort Law . – (2nd edition)  London : Hodder Arnold, 2007.

Zander, Michael, Cases and Materials on the English Legal System .- 10th ed .- Cambridge University Press, 2007.

Rječnici:

The A-Z of Property Terms .- London : A & C Black Publishers, 2006.

Black's Law Dictionary / ed. Bryan A. Garner.- Thomson West, 2004

Bujas, Željko, Veliki englesko-hrvatski rječnik .- 4. izd.- Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2005.

Collin, P.H., Dictionary of Law .- London : Bloomsbury, 2004.

Collins COBUILD Advanced Learner's English Dictionary .- Glasgow : Collins, 2006.

Feinman, 1001 Legal Words You Need to Know .- Oxford University Press, 2003.

Gačić, Milica Englesko-hrvatski rječnik prava, međunarodnih odnosa, kriminalistike i forenzičnih znanosti, kriminologije i sigurnosti .- Zagreb, Naklada Ljevak, 2004

Garner, Bryan A. A Dictionary of Modern Legal Usage (2nd ed.). – Oxford University Press, 1995

Gooch, Graham; Williams, Michael, Oxford Dictionary of Law Enforcement .- Oxford University Press, 2007

McLaughlin, Eugene; Muncie, John, The SAGE Dictionary of Criminology. – Los Angeles/London: SAGE, 2006

Otto, Lucas, Dictionary of International Business Law .- London : Global Professional Publishing, 2008.

Oxford Dictionary of Law / ed. Martin, E.A.; Law, J..- Oxford University Press, 2006.

Woodley, M., Osborn's Concise Law Dictionary .- London : Sweet & Maxwell, 2005

Internetski izvori

www.dca.gov.uk

www.liberty-human-rights.org.uk

www.justice.org.uk

www.parliament.uk

www.opsi.gov.uk/acts.htm

www.parliamentary-counsel.gov.uk

www.hmcourts-service.gov.uk/cms/judgmens.htm

www.wordwave.co.uk

www.bailii.org

http://library.ukc.ac.uk/library/lawlinks/default.htm

www.bihr.org

www.scottish.parliuament.uk/home.htm

www.wales.gov.uk/index.htm

www.niassembly.gov.uk

 

Prevođenje njemačkih pravnih tekstova

PREDAVAČ: dr. sc. Dragica Bukovčan, Dijana Glova, prof.

BROJ NASTAVNIH SATI: 30

NASTAVNE METODE: prevođenje, lektoriranje, korigiranje, revidiranje, kompariranje, analiza teksta, diskusija                                   

OKVIRNI SADRŽAJ I CILJ PREDMETA:

Predmet se sastoji od vježbi prevođenja zakonodavnih tekstova i tekstova iz područja nekoliko izdvojenih grana prava s njemačkog na hrvatski jezik. Prijevodni tekstovi uključuju zakonodavne akte njemačkog, austrijskog i švicarskog prava, sudsku praksu, kao i tematski vezane autentične tekstove iz različitih pravnih izvora u pisanom i/ili elektroničkom obliku. Cilj je predmeta razviti kompetencije za stručno prevođenje i redigiranje/korekturu prevedenih tekstova, s posebnim naglaskom na različitim vrstama i kategorijama zakonodavnih tekstova, sudskih odluka, propisa i direktiva. Polaznici će kroz nekoliko faza rada na relevantnim izvorima (između ostalog i na već prevedenim, redigiranim i objavljenim bi-tekstovima) upoznati se sa složenom procedurom prevođenja pravnog teksta općenito, vodeći računa o jezičnim i izvanjezičnim faktorima koji utječu na kvalitetu prevedenog teksta, a koji treba u drugom jezičnom i pravnom sustavu funkcionirati na jednak način kao i u izvornom jeziku.  Posebna pozornost posvetit će se specifičnostima pravnog prevođenja koje se tiču odstupanja u sustavu, kako jezičnom tako i pravnom, s naglaskom na  terminologiji, sintaktičkim posebnostima i stilskim odlikama.

RASPORED NASTAVNIH JEDINICA:

1.         Einführung in die deutsche Rechtssprache

1.3.    Verfassungsrechtliche Grundlagen

1.4.    BGB/ZGB - Überblick

1.5.    Eine Sprache – 3 Rechtssysteme /Rechts- und Sprachvergleichung/

1.6.    Besonderheiten der deutschen Sprache als juristische Sondersprache

 

2.         Verwaltungsrecht

2.3.    Verwaltungsrecht und Europarecht

2.4.    Datenschutzrecht

2.5.    Das Gewerberecht

2.6.    Das Kartellrecht (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen)

2.7.    Urteile im Bereich „Verwaltungsrecht“

 

3.         Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht

3.3.    Grundbegriffe des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts /StGB, StPO/

3.4.    Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

3.5.    Straftaten gegen Leib und Leben

3.6.    Eigentumskriminalität

             3.5. Völkermord

 

4.         Handels- und Wirtschaftsrecht

4.3.    Gesellschaftsrecht

4.4.    Wertpapierrecht

4.5.    Bank- un Börsenrecht

4.6.    Urheberrecht

 

5.         Schuldrecht /Deutschland, Österreich/ - Obligationenrecht /die Schweiz/

5.3.    Vertragliche Schluldverhältnisse

5.4.    Urteile im Bereich „Schuldrecht“ und „Obligationenrecht“

5.5.    Leseproben und Terminologiearbeit am Beispiel „Leistungsstörung“

 

6.  Familienrecht

        6.1.  Gütterrecht

      6.2.  Versorgungsausgleich

      6.3.  Unterhaltsrecht

 

7.   Erbrecht

7.1. Gesetzliche Erbfolge

7.2. Verfügung von Todes wegen

7.3. Erbschein

7.4. Verlassenschaftsverfahren (Österreich)

7.5. Erbrecht (die Schweiz) – Überblick

 

8.       Arbeits- und Sozialrecht

8.1.  Arbeitsvertrag

8.2.  Diskriminierung – Allgemein

8.3.  Kündigung

8.4.  Arbeitsrecht und Europarecht (Richtlinien)

8.5.  Krankenversicherung

8.6.  Rentenversicherung

8.7.  Unfallversicherung

 

OČEKIVANI REZULTATI: Po završetku kolegija, polaznici će usvojiti vještine prevođenja i redigiranja pravnih tekstova s njemačkog na hrvatski jezik.

PROVJERA ZNANJA: pismeni ispit

POPIS LITERATURE (IZBOR):

On-line Quellen :             www.juris.de

                                                 http://www.seco.admin.ch

http://www.rechtliches.de/Gesetze.html

                                                     EUR-Lex

             BGB – Bürgerliches Gesetzbuch

             ZGB – Zivilgesetzbuch (Schweiz)

             StGB – Strafgesetzbuch

             StPO – Strafprozessordnung

             Europarecht + Richtlinien

             http://www.oesterreich.com/deutsch/staat/b-vg-inh.htm  Bundes-Verfassungsgesetz

          Oesterreich

Tiskana izdanja:

Übersicht über das Sozialrecht (2006). (Hrsg. ) Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Bonn, 3. Auflage , 1020 Seiten

BGB (Taschenbuch) Einführung: Helmut Köhler, 65. Auflage 2010, Beck-Texte in dtv

GesR – Gesellschaftsrecht(Taschenbuch) Einführung: Dr. Uwe Hüffner, 11. Auflage 2010, Beck-Texte in dtv

Günter Henn (2009): Handbuch des Aktienrechts. 8. völlig neu bearbeitete Auflage. CH Müller

Roland Bieber (Hrsg.): Europarecht: Textausgabe, 20. Auflage, 2009. NomosTexte

Rječnici:

Carl Creifelds (Hrsg.): Rechtswörterbuch, München: C.H. Beck Verlag , 2007, 19. Auflage, 1683 Seiten

Gerhard Köbler (1997): Juristisches Wörterbuch, 8. Auflage. München: Verlag Franz Vahlen, 1997.

Stefan Pürner (2008): Hrvatsko-njemački i njemačko-hrvatski rječnik nazivlja radnog prava. Zagreb: Školska knjiga

Hans Leitner (2008): Hrvatsko-njemački i njemačko-hrvatski rječnik pravnog nazivlja trgovačkih društava. Zagreb: Školska knjiga.

Ostalo:

Simon, Heike/Funk-Baker Gisela (2009): Einführung in die deutsche Rechtssprache, 4. Auflage. München: C.H. Beck Verlag.

Ulrich Daum (1998): Fingerzeige für die Gesetzes- und Amtssprache. Rechtssprache bürgernah. 11. Auflage, Wiesbaden: Quelle & Meyer Verlag.

Böhme/Fleck/Kroiß (2009): Formularsammlung für Rechtspflege und Verwaltung. 20. überarbeitete Auflage. München: C.H. Beck

 

Prevođenje francuskih pravnih tekstova

PREDAVAČ: Ana Burazin, prof., dipl. oec.

BROJ NASTAVNIH SATI: 30

NASTAVNE METODE: praktične vježbe prevođenja i redakture pravnih tekstova, rad u skupinama, analiza, usporedba i argumentacija različitih prevodilačkih rješenja

OKVIRNI SADRŽAJ I CILJ PREDMETA:

Predmetom se namjeravaju obuhvatiti ključna pravna područja (kazneno pravo, građansko pravo, trgovačko pravo, upravno pravo) kroz prijevode stručnih tekstova iz stranih udžbenika prava, pravne literature i sudske prakse. Budući da su polaznici diplomirani pravnici koji su dobro upoznati s tematikom tekstova koji se prevode, naglasak će prije svega biti stavljen na lingvistički aspekt obrade teksta. Polaznici će tekstove koje su prethodno preveli analizirati sa sintaktičkog, gramatičkog i stilskog aspekta kako bi uočili jezične probleme i nedosljednosti. Posebna pažnja posvetit će se pronalasku najboljeg rješenja u slučajevima nepostojanja istoznačnih pravnih instituta u polaznom i ciljnom jeziku, što će ponekad podrazumijevati i jezičnu domišljatost i kreativnost.

RASPORED NASTAVNIH JEDINICA:

1.       Les sources du droit

            1.1. Les caractères de la loi et du règlement

            1.2. La hiérarchie des lois et des règlements

            1.3. Les conflits de lois ou de règlements

2.       La justice et la jurisprudence

            2.1. Les organes judiciaires

            2.3. Les corps judiciaires

3.       L'existence des droits subjectifs

            3.1. La réalité des droits subjectifs

            3.2. La classificaation des droits subjectifs

4.       La personnalité juridique

            4.1. Les personnes physiques

            4.2. Les personnes morales

5.       Le contenu des droits subjectifs

            5.1. La présentation des droits extrapatrimoniaux

            5.2. La typologie des droits patrimoniaux

            5.3. Le rassemblement des droits patrimoniaux

6.       L'objet des droits subjectifs

            6.1. Les choses

            6.2. Les services

            6.3. La monnaie

7.       Les sources des droits subjectifs

            7.1. Les actes juridiques

            7.2. Les faits juridiques

8.       La preuve des droits subjectifs

            8.1. La charge de la preuve

            8.2. Les modes de preuve

 

OČEKIVANI REZULTATI: Na kraju tečaja polaznici će biti sposobni primijeniti usvojene vještine prevođenja i redakture te će odmah uočiti jezične i pravne „zamke“ i pronaći odgovarajuća i precizna rješenja koja će ponekad morati pomiriti proturječne zahtjeve dvaju pravnih sustava u pitanju.

PROVJERA ZNANJA: Prijevod pravnog teksta s francuskog na hrvatski jezik s popratnim obrazloženjima jezičnih i pravnih „rješenja“.

POPIS LITERATURE:

Rječnici:

V. Putanec, Francusko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 1987. i novija izdanja.

Collins Robert French Dictionary, French-English, English-French, HarperCollins Publishers, Glasgow, Dictionnaires Le Robert-SEJER, Paris, 2006. i novija

French Business Dictionary, English-French, French-English, Harrap, Edinburgh, 1999. i novija izdanja.

Le Nouveau Petit Robert, Dictionnares Le Robert, Paris, 1993. i novija izdanja.

L'anglais juridique, Principes, pratiques et vocabulaire des professionnels, Anglais / Français, Business Management Series, 2003. i novija izdanja.

Harrap's Dictionnaire juridique / Law Dictionary, Français-Anglais / English-French, Harrap, Edinburgh, Dalloz, Paris, 2004. i novija izdanja.

J. Jovanović, S. Todorović, Rečnik pravnih termina, srpsko-englesko-francuski, Savremenea administracija, Beograd, 2007.

Pravni leksikon, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2007.

Stručna literatura i priručnici:

S. Druffin-Bricca, L.-C. Henry, Introduction générale au droit, Gualino éditeur, Paris, 2007.

J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, Dalloz, Paris, 2004.

H. Roland, L. Boyer, Introduction au droit, Litec, Paris, 2002.

P. Malinvaud, Introduction à l'étude du droit, Litec, Paris, 2006.

F. Ost, M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau?, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2002.

J.-P. Hue, Introduction élémentaire au droit, Éditions du Seuil, Paris, 1997.

B. Starck, H. Roland, L. Boyer, Obligations, Litec, 1991.

B. Starck, H. Roland, L. Boyer, Droit Civil, Obligations, Litec, 1991.

M. Soignet, Le Français Juridique, Hachette, Paris, 2003.

J.-L. Penfornis, Le Français du Droit, CLE International, Paris, 2001.

Legifrance, internetske stranice

sudska praksa European Court of Justice

 Prevođenje talijanskih pravnih tekstova

PREDAVAČ: mr. sc. Zrinka Dujmović

BROJ NASTAVNIH SATI: 30 (20 u slučaju manjeg broja polaznika)

NASTAVNE METODE: prevođenje, lektoriranje, gramatička i leksička kontrastivna analiza, diskusija

OKVIRNI SADRŽAJ I CILJ PREDMETA:

Predmet obuhvaća prevođenje stručnih tekstova iz nekoliko odabranih grana prava (ustavnog, upravnog, kaznenog, građanskog, obiteljskog, trgovačkog i radnog) s talijanskog na hrvatski jezik. Tekstovi se odnose prvenstveno na talijansko i švicarsko zakonodavstvo, a u manjem omjeru će se analizirati i prevoditi tekstovi iz oblasti prava EU. Imajući u vidu osnovni profil polaznika – diplomiranih pravnika s dobrim poznavanjem stranog jezika – cilj je ovog predmeta razvoj ili unapređenje njihovih kompetencija nužnih za  prevođenje  pravnih tekstova s izvornika na ciljni jezik. To se namjerava postići, inter alia, minucioznom analizom odabranih tekstova pri čemu je naglasak na pronalaženju i odabiru odgovarajućih prijevodnih ekvivalenata ili pak na ukazivanju na osobitosti u sintaktičkom i stilskom pogledu.

RASPORED NASTAVNIH JEDINICA:

 1. Introduzione - caratteristiche del linguaggio giuridico
 2. Diritto costituzionale
  1. Costituzione della Repubblica Italiana
  2. Costituzione federale della Confederazione Svizzera
 3. Diritto amministrativo
  1. dichiarazione
  2. deliberazione
 4. Diritto dell’UE
  1. regolamento
  2. decisione
 5. Diritto penale
  1. Codice penale
  2. Codice di procedura penale
 6. Diritto civile
  1. Codice civile – libro I (matrimonio)
  2. usucapione
 7. Diritto commerciale
  1. Codice civile – libro IV (accordo)
  2. contratto commerciale
 8. Diritto del lavoro
  1. Contratto collettivo nazionale di lavoro
  2. licenziamento
 9. Esame finale

 

OČEKIVANI REZULTATI: Nakon završetka kolegija polaznici će usvojiti i/ili unaprijediti vještine prevođenja i redigiranja pravnih tekstova s talijanskog na hrvatski jezik.

PROVJERA ZNANJA: pismeni ispit

POPIS LITERATURE (Izbor):

Internet:

http://www.governo.it/Governo/Costituzione/principi.html

(Costituzione della Repubblica Italiana)

http://www.admin.ch/ch/i/rs/1/101.it.pdf

(Costituzione federale della Confederazione Svizzera)

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea)

http://www.studiocelentano.it/codice-civile/ (Codice civile)

http://www.studiocataldi.it/codicepenale/  (Codice penale)

http://www.leggeonline.info/procedurapenale/ (Codice di procedura penale)

http://www.wordreference.com

http://www.overlex.com/dizionario_giuridico.asp

http://www.dienneti.it/dizionari/dizionari_giuridici.htm

Rječnici:

Anić, V. Rječnik hrvatskog jezika, Novi liber, Zagreb, 1994.

Deanović, M.;  Jernej,  J., Hrvatsko-talijanski rječnik,  Školska knjiga, Zagreb,1994.

Deanović, M.; Jernej,  J., Talijansko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

Jernej, J.;  Luppi, A.,  Talijansko-hrvatski poslovni rječnik /Dizionario commerciale italiano-croato, Školska knjiga, Zagreb, 2000.

Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, Bologna, 2005

Stručna literatura:

Alfieri, G.et al., Guida alla redazione degli atti amministrativi – regole e suggerimenti, Ittig-Cnr, Firenze, 2011

Cortellazzo, M., Le lingue speciali. La dimensione verticale, Unipress, Padova ,1994

Cortelazzo, M., Italienisch: Fachsprachen – Lingue speciali – Lexicon der Romanistischen Linguistik. Vol. IV. 247-255, Tübingen, Niemayer, 1988

Dardano, M.; Trifone, P.,  La nuova grammatica della lingua italiana, Zanichelli, Bologna, 2001

Fioritto, A. (a cura di) Manuale di stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche, Il Mulino, Bologna, 1997

Forapani, D., Italiano per giuristi, Alma Edizioni, Firenze, 2003

Garzone, G, Performatività e linguaggio giuridico. Una proposta di classificazione, Centro linguistico Università Bocconi, Milano, 1996

Jernej, J. Talijanska konverzacijska gramatika,  Školska knjiga, Zagreb, 2002.

Magris, M., Musacchio, M.T., Rega, L. e Scarpa, F., Manuali di terminologia,  Hoepli, Milano, 2002

Osimo B, Manuale del traduttore, Hoepli, Milano 2003

Sabatini, F., Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi, in D'Antonio (a cura di), 1990

Scarpa, F., La traduzione specializzata. Lingue speciali e mediazione linguistica, Hoepli, Milano, 2001

Scarpelli, U.; Di Lucia, P. (a cura di), Il linguaggio del Diritto, Università degli Studi di Milano (Edizioni Universitarie) 1994

Semplici S. (a cura di) Una lingua in pretura – il linguaggio del diritto, Bonacci editore, Roma, 1996

Prevođenje španjolskih pravnih tekstova

Predavač: Spomenka Husar, prof.

Broj nastavnih sati: 30

Nastavne metode: prevođenje, jezična i stručna redaktura, analiza teksta i diskusija

Okvirni sadržaj i cilj predmeta:

Vježbe prevođenja i redakture organizirat će se na tekstovima iz raznih izvora prava, pravne literature i sudske prakse s naglaskom na lingvistički aspekt analize i obrade odabranih tekstova, a obuhvatit će se španjolsko nacionalno pravo i pravo Europske unije na španjolskom jeziku. Cilj je predmeta razviti kompetencije i metodologiju potrebnu za prevođenje pravnih tekstova sa španjolskog jezika te redakturu prevedenih tekstova odabirom najprikladnijeg prijevodnog ekvivalenta ili najboljeg rješenja s obzirom na posebnosti pravnog prevođenja i različitosti pravnih sustava, vodeći se interdisciplinarnim pristupom kao temeljnim načelom u suvremenom obrazovanju i obrazovanju pravnika lingvista te sukladno suvremenim komunikacijskim teorijama prevođenja. Rad s klasičnim prevoditeljskim/redaktorskim alatima (rječnicima, priručnicima, stručnom literaturom), pretraživanje internetskih izvora i rad s prevoditeljskim alatima (WordFast).

Raspored nastavnih jedinica:

1. Introducción al derecho y ordenamiento jurídico español (20 horas)

1.1 El proceso constitucional español (1812-1978). La Constitución de 1978. El sistema de fuentes del Derecho: Teoría de la Constitución.

1.2 De la elaboración de las leyes. Actos del Gobierno con fuerza de ley. Reglamentos. Derecho internacional. Comunidades Autónomas. Otras fuentes de Derecho.

1.3 Los órganos constitucionales: la forma política del Estado español. Las Cortes Generales. Organización parlamentaria. El Gobierno.

1.4 Boletín Oficial del Estado / Boletín Oficial del Registro Mercantil. Boletines autonómicos. Legislación estatal y autonómica. Bases de datos.

1.5 Jurisprudencia como fuente de Derecho indirecta. Bases de datos (selección de sentencias y resoluciones dictadas en materia constitucional, civil y mercantil, fiscal, penal, contencioso-administrativa, laboral y de la seguridad social).

2. Derecho comunitario en español (10 horas)

2.1 Legislación comunitaria

2.2 Jurisprudencia comunitaria

2.3 Bases de datos

2.4 Instituciones de la EU: Banco Central Europeo

2.5 Boletín de los traductores españoles de las instituciones de la UE: Puntoycoma

 

Očekivani rezultati: Polaznici kolegija će po njegovu završetku usvojiti znanja i vještine potrebne za prevođenje pravnih tekstova sa španjolskog na hrvatski jezik i stručnu/pravnu redakturu prevedenih pravnih tekstova.

Provjera znanja: pisani ispit

 

Rječnici (on-line i tiskana izdanja) i literatura

1. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición (REA)

http://buscon.rae.es/draeI/

2. DICCIONARIO DE USO DEL ESPAÑOL MARÍA MOLINER (3ª ED.) (2 VOLS.) (En papel), GREDOS, 2007

3. DICCIONARIO DE SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS, (En papel), ANÓNIMO, GREDOS, 2009

4. Diccionario jurídico. Vocabulario legal en castellano e inglés.

    http://www.lexjuridica.com/diccionario/a.htm

5. http://www.lexicool.com/dictionnaires-en-ligne.asp?FSP=A29C212

6. DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Ramón Tamames y Santiago Gallego. Madrid: Alianza Editorial, S.A., 2006.

7. ŠPANJOLSKO-HRVATSKI RJEČNIK, 5. izdanje, Vojmir Vinja, Školska knjiga, 2005.

8. DICCIONARIO JURÍDICO (6ª ED.) (En papel), FERNANDO GÓMEZ DE LIAÑO GONZÁLEZ, FORUM, 1999., kao i ostala djela istog autora:

DE LOS JUECES, DE LOS ABOGADOS Y DE LOS JUICIOS (En papel), CIVITAS EDICIONES, S.L., 2010

INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL (6ª ED.) (En papel), FORUM, 2003

FORMULARIOS Y PRÁCTICAS DE DERECHO PROCESAL CIVIL (En papel), FORUM, 2002

EL PROCESO PENAL (6ª ED.) (En papel), FORUM, 2002

9. LA TRADUCCION ESPECIALIZADA Y LAS ESPECIALIDADES DE LA TRADUCCION (En papel),

ROBERTO MAYORAL ASENSIO, OSCAR DIAZ FOUCES, UNIVERSIDAD JAUME I. SERVICIO DE COMUNICACION Y PUBLICACIONES, 2011

10.

http://www.wikilearning.com/curso_gratis/introduccion_al_derecho_y_al_ordenamiento_juridico_espanol-actos_del_gobierno_con_fuerza_de_ley/6265-37

Internetski izvori

http://www.unav.es/biblioteca/guias/referenciaderecho.html#bibliofrafiajuridica

(stranica Sveučilišta u Navarri s popisom stručne literature, časopisa, poveznicama na službena glasila (nacionalno zakonodavstvo i propisi EU) i razne baze podataka: zakonodavni akti i sudska praksa)

http://www.boe.es/

http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/numeros.html

http://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/Home.aspx

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunales_Superiores_de_Justicia?Template=cgpj/ts/principal.htm

http://www.mjusticia.gob.es/index.html

http://www.lamoncloa.gob.es/home.htm

http://www.senado.es/

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_es.htm

http://europa.eu/legislation_summaries/index_es.htm

http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm

http://ccvista.taiex.be/

http://iate.europa.eu

http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

http://oami.europa.eu/es/database/euroace.htm

mal�&.ye0�h��-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: justify; ">OKVIRNI SADRŽAJ I CILJ PREDMETA:

 

Temeljni izvori europskog prava: primarni i sekundarni izvori. Dokumentacija institucija Europske unije: Službeni list EU-a; Radni dokumenti institucija u postupku odlučivanja; Struktura dokumenata; Citiranje dokumenata ; Sudska praksa Europskog suda (Eur-Lex; Pre-Lex; Legislative Observatory; Registri dokumenata Europske komisije, Vijeća EU-a i Europskog parlamenta); Jezična politika Europske unije i Vijeća Europe: opći izvori informacija o jezičnoj politici (EUROPA; Europska komisija; Vijeće Europe; Jezični portali); Prevoditeljski alati institucija i tijela EU-a (IATE; TAIEX; EUROVOC; Eurojargon; Interinstitutional Style Guide; EU Translation guides, i td.).

Cilj je predmeta prenijeti znanje o službenoj dokumentaciji i izvorima prava EU, kao i o online jezičnim alatima korisnima u procesu prevođenja službenih dokumenata institucija Europske unije.

RASPORED NASTAVNIH JEDINICA:


1. Institucije EU-a kao izvori europske dokumentacije; Vrste dokumenata; Službeni list; Osnivački ugovori; Sekundarno zakonodavstvo; Pripremni dokumenti; Sudska praksa Europskog suda; Struktura dokumenata; Citiranje dokumenata.


2. Pravna baza podataka Europske unije - Eur-Lex: prikaz strukture i pristupa sadržaju baze kroz funkciju pregledavanja i kroz funkciju pretraživanja. Obrada funkcionalnosti baze koje se mogu iskoristiti u prevođenju: dvojezični prikaz službenih dokumenata, višejezični pojmovnik za sadržajnu obradu tekstova.


3. Prikaz i obrada baza podataka koje omogućuju praćenje zakonodavnog postupka: Pre-Lex i Legislative Observatory. Pristup internim radnim dokumentima institucija EU-a kroz registre dokumenata Europske komisije, Parlamenta i Vijeća EU. Uloga nacionalnih parlamenata u zakonodavnom postupku na razini Europske unije i međuparlamentarna suradnja: IPEX; Zakonodavni sažeci: SCADplus; Sudska praksa Europskog suda: CURIA


4. Vježbe pretraživanja uz korištenje računala: Eur-Lex: Pre-Lex; Legislative Observatory; CURIA.


5. Jezična politika Europske unijePrevođenje u institucijama EU-a; : EUROPAEuropska komisijaVijeće EuropeJezični portali.

6. Prevoditeljski alati institucija i tijela EU-a, pojmovnici, rječnici (IATE; TAIEX; EUROVOC; Eurojargon; Interinstitutional Style Guide; EU Translation guides)

7. Prevoditeljski alati za pojedine jezike: engleski, francuski i njemački.

8. Prevoditeljski alati za pojedine jezike: engleski, francuski i njemački: Vježbe pretraživanja.

OČEKIVANI REZULTATI:

Nakon uspješnog svladavanja gradiva studenti će biti sposobni jasno identificirati dokumente pojedinih institucija i tijela EU te razumjeti njihovu važnostBiti će sposobni razumjetifunkciju i karakteristike glavnih pravnih i drugih baza podatakate će biti osposobljeni provoditi učinkovito pretraživanjeStudenti će biti upoznati s različitim metodama pristupainternim dokumentima institucija EU-a.  Bit će upoznati s najvažnijim pojmovnicima i rječnicima te osposobljeni koristiti relevantne online jezične alate u procesu prevođenja. 

PROVJERA ZNANJA: Pismeni ispit uz korištenje računala.

POPIS LITERATURE:

ClarkePaulHow to trace national implementation of EC directives. - Manchester : European Information Association, 2006. ( EIA quick guides ; 6 ) 

CooperMike ; DaviesEricHow to trace European Parliament documentation. - Manchester : European Information Association, 2006. ( EIA quick guides ; 7 )

DaviesEricUsing the Council website. - Manchester : European Information Association, 2008.

DaviesEricUsing Europarl. - Manchester : European Information Association, 2008. 

DeckmynV., Guide to European Union InformationEuropean Institute of Public Administration, 4. editionMaastricht, 2003.

HudsonGraceEU information on the internet. - Manchester : European Information Association, 2006. ( EIA quick guides ; 8 )

OveryP., European Union Informationa guide to official sourcesEuropean Information AssociationManchester, 2009.

Overy, P. European Union : a Guide to Tracing Working Documents. - Published May 2010. (online)

Raisch, M. European Union Law: An Integrated Guide to Electronic and Print Research. - Published on May 29, 2007 (online)

Translation at the European Commission : a history / EU, European Commission. - Luxembourg : EUR-OP, 2010.

Multilingual interpretation of European Union law / Mattias Derlén. - Alphen/Rijn : Kluwer Law International, 2009. 

Hrvatski standardni jezik za pravnike

PREDAVAČI: dr. sc. Sanja Vulić

BROJ NASTAVNIH SATI: 30

NASTAVNE METODE: predavanje I praktična primjena teorijskih postavki na konkretnim primjerima

OKVIRNI SADRŽAJ I CILJ PREDMETA: Produbiti praktično znanje hrvatskoga standardnoga jezika, što podrazumijeva sigurnost u usmenom i pismenom izražavanju. Istaknuti važnosti jezika kao sredstva komunikacije i izražavanja u pravnoj struci.

RASPORED NASTAVNIH JEDINICA:

1–2. Uvodno predavanje. Položaj hrvatskoga standardnoga jezika danas.

3–4. Kratak pregled povijesti hrvatskoga standardnoga jezika.

5–6. Pravogovor.

7–8. Teorijski pristup pitanjima hrvatskoga pravopisa.

9–10. Praktični pristup pitanjima hrvatskoga pravopisa

11–12. Teorijski pristup pitanjima gramatičkoga sustava hrvatskoga standardnoga jezika.

13–14. Praktični pristup pitanjima gramatičkoga sustava hrvatskoga standardnoga jezika.

15–16. O leksiku hrvatskoga standardnoga jezika.

17–18. O hrvatskom leksiku općenito.

19–20. Odnos hrvatskoga standardnoga jezika i hrvatskih dijalekata. Leksička norma i hrvatski dijalekti.

21–22. Izbor iz stilistike i semantike hrvatskoga jezika.

23–24. Sociolingvistički pristup hrvatskomu standardnomu jeziku.

25–26. Antun Mažuranić i hrvatsko pravno nazivlje.

27–28. Važnost dobroga poznavanja administrativnoga stila u pravnoj struci.

29–30. Ponavljanje, završni razgovori i odgovori na pitanja.

OČEKIVANI REZULTATI:

Studenti će nučiti osnove hrvatskoga pravopisa i pravogovora. Također će naučiti prepoznavati i izbjegavati najčešće pogrješke u govoru i pismu koje se susreću u današnjoj praksi. Naučit će razmišljati o jeziku kao o elastično stabilnom sustavu, tj. sustavu koji se postupno mijenja, ali se pritom ne narušava. Naučit će prepoznavati realizacije koje pripadaju različitim jezičnim razinama: u prvom redu standardnojezičnoj i supstandardnoj (žargonskoj, dijalekatnoj, različitim sociolektima i sl.). Usto će naučiti prepoznavati stilsku obilježenost pojedinih izraza I dobro usvojiti administrativni stil izražavanja. Steći će potrebno znanje I samopouzdanje pri prevođenju pravnih tekstova.

PROVJERA ZNANJA: pismeni i usmeni ispit

POPIS LITERATURE:

Babić, S. i dr. Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnoga jezika (novija izdanja), Zagreb, HAZU – Nakladni zavod Globus

Babić, S. i Moguš. M. Hrvatski pravopi s (novija izdanja), Zagreb, Školska knjiga

Babić, S. (2002.), Tvorba riječi u hrvatskome književnome jeziku, Zagreb, Nakladni zavod Globus – HAZU

Mažuranić, V. Prinosi za Hrvatski pravno-povjestni rječnik (bilo koji pretisak)

Pranjković, I. i Samardžija, M. ur. (2006), Hrvatski jezik u XX. stoljeću, Zagreb,, Matica hrvatska

Samardžija, M., prir. (1999.), Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika, Zagreb, Matica hrvatska

 

 

 Pravo Europske unije

 

PREDAVAČI:  prof. dr.  sc. Tamara Ćapeta,  prof. dr. sc.  Iris Goldner-Lang,  doc. dr. sc. Tamara Perišin, prof. dr. sc.  Siniša Rodin

 

BROJ NASTAVNIH SATI: 20

 

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA: Ovaj je predmet namijenjen studentima koji u svom prijašnjem školovanju nisu pohađali predavanja osnovnog predmeta prava Europske unije, te studentima koji žele svoje znanje osvježiti najnovijim spoznajama. Predmet uvodi studente u osnovne pojmove i koncepte prava EU, te ih kritički analizira u svjetlu prakse Europskog suda i drugih europskih sudova.


CILJ PREDMETA: Opći cilj predmeta je razviti kompetencije koje kvalificiraju studenta za obavljanje poslova pravnika lingvista u institucijama Europske unije. U okviru tog općeg cilja, specifični ciljevi su informirati se o primarnom i sekundarnom gradivu koje će se koristiti u nastavi i steći osnovnu sposobnost orijentacije u Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije. Upoznati strukturu i dobiti pregled sadržaja Osnivačkih ugovora. Razumjeti predmet i sadržaj discipline. Informirati se o temeljnim nastavnim metodama i o onome što se od studenata očekuje za uspješno svladavanje gradiva. Shvatiti današnju strukturu EU i povijesne razloge njenog današnjeg ustrojstva. Upoznati se s organizacijom institucija EU i njihovim ulogama i međusobnim odnosom. Upoznati se s vertikalnom diobom ovlasti između EZ/EU s jedne i država članica s druge strane. Razumjeti glavne faze ekonomske integracije općenito i u Europi te kako širenje ekonomske integracije utječe na političku i socijalnu sferu. Razumjeti pojam "novog pravnog poretka europskog prava" i što ga razlikuje od pravnih poredaka država članica s jedne, te pravnog poretka međunarodnog prava s druge strane. Steći uvid u metode rada Europskog suda, uključujući i intelektualni proces koji se odvija prilikom donošenja odluka. Steći sposobnost razlikovanja induktivne i deduktivne metode i razumjeti njihovu važnost u pravosudnom procesu. Upoznati i razumjeti ulogu Europskog suda u procesu konstitucionalizacije prava EU, te mjesto i funkciju njegovih odluka u pravnom poretku EU. Steći osnovno znanje i razumijevanje koncepta "izravnog učinka" prava EU i nadređenosti prava EU nacionalnom pravu država članica. Razumjeti obavezu država da pravo Zajednice, posebice smjernice, provode potpuno, ispravno i učinkovito. Naučiti razlikovati izravni i posredni učinak smjernica. Razumjeti koncept interpretacije u skladu sa smjernicom, i znati prepoznati granice takve interpretacije. Steći vještinu razlikovanja izvora prava EU donesenih temeljem pravne osnove iz I. II. i III. stupa EU. Razumjeti razlike u pravnim učincima odluka iz pojedinog stupa, te odnose i postupke koji utječu na izbor određene pravne osnove za donošenje pravnih propisa. Posebna kompetencija koju studenti stječu je poznavanje terminologije prava Europske unije na engleskom, njemačkom, talijanskom i francuskom jeziku.

 

NASTAVNE JEDINICE:

1.       Ekonomska integracija i ekonomski i politički temelji Europske unije

2.       Institucije Europske unije, nadležnost i postupci

3.       Pravo Europske unije kao "novi pravni poredak"

4.       Nadređenost i izravni učinak prava Europske unije

5.       Doseg prava EU i pravni učinci Osnivačkih ugovora

6.       Sekundarno pravo Europske unije i njegovi pravni učinci

7.       Ekvivalencija i učinkovitost primjene prava Europske unije

8.       Pravo unutarnjeg tržišta 1 – sloboda kretanja dobara

9.       Pravo unutarnjeg tržišta 2 – sloboda pružanja usluga, sloboda kretanja radnika i sloboda kretanja kapitala

10.   Zaštita temeljnih prava u Europskoj uniji

 

OČEKIVANI REZULTATI:

Polaznici će steći kompetencije potrebne za rad u institucijama Europske unije na poslovima pravnika lingvista. Te kompetencije obuhvaćaju vještinu pronalaženja, interpretacije i primjene prava EU u složenim pravnim i činjeničnim situacijama, te prepoznavanje stručne pravne terminologije na jezicima država članica EU, posebice, engleskom, njemačkom i francuskom, kao osnove za njeno prevođenje na hrvatski jezik i s hrvatskog jezika u pisanom i usmenom obliku.

 

PROVJERA ZNANJA: ocjenjivanje rada na nastavi, pisani ispit

 

OBAVEZNA LITERATURA

 • Ćapeta T. i Rodin S. Osnove prava EU, Narodne novine, Zagreb 2010.
 • Gradivo i skripta za nastavu koji će biti distribuirani putem web stranice i na nastavi
 • Ugovor o Europskoj uniji, Ugovor o funkcioniranju Europske unije, Povelja temeljnih prava Europske unije
 • Sudske odluke koje su obrađene na nastavi

PREPORUČENA LITERATURA

 

 

Izvori prava Europske unije i online jezični alati

 

PREDAVAČ: Mr. Aleksandra Čar

BROJ NASTAVNIH SATI: 8

NASTAVNE METODE: Predavanje. Prikaz i opis odabranih baza podataka, izvora i alata. Prikaz mogućnosti pojedinih izvora i alata kroz praktične primjere. Praktičan rad studenata radi upoznavanja sa sadržajem i funkcionalnostima prikazanih izvora i baza podataka.

OKVIRNI SADRŽAJ I CILJ PREDMETA:

Temeljni izvori europskog prava: primarni i sekundarni izvori. Dokumentacija institucija Europske unije: Službeni list EU-a; Radni dokumenti institucija u postupku odlučivanja; Struktura dokumenata; Citiranje dokumenata ; Sudska praksa Europskog suda (Eur-Lex; Pre-Lex; Legislative Observatory; Registri dokumenata Europske komisije, Vijeća EU-a i Europskog parlamenta); Jezična politika Europske unije i Vijeća Europe: opći izvori informacija o jezičnoj politici (EUROPA; Europska komisija; Vijeće Europe; Jezični portali); Prevoditeljski alati institucija i tijela EU-a (IATE; TAIEX; EUROVOC; Eurojargon; Interinstitutional Style Guide; EU Translation guides, i td.).

Cilj je predmeta prenijeti znanje o službenoj dokumentaciji i izvorima prava EU, kao i o online jezičnim alatima korisnima u procesu prevođenja službenih dokumenata institucija Europske unije.

RASPORED NASTAVNIH JEDINICA:


1. Institucije EU-a kao izvori europske dokumentacije; Vrste dokumenata; Službeni list; Osnivački ugovori; Sekundarno zakonodavstvo; Pripremni dokumenti; Sudska praksa Europskog suda; Struktura dokumenata; Citiranje dokumenata.


2. Pravna baza podataka Europske unije - Eur-Lex: prikaz strukture i pristupa sadržaju baze kroz funkciju pregledavanja i kroz funkciju pretraživanja. Obrada funkcionalnosti baze koje se mogu iskoristiti u prevođenju: dvojezični prikaz službenih dokumenata, višejezični pojmovnik za sadržajnu obradu tekstova.


3. Prikaz i obrada baza podataka koje omogućuju praćenje zakonodavnog postupka: Pre-Lex i Legislative Observatory. Pristup internim radnim dokumentima institucija EU-a kroz registre dokumenata Europske komisije, Parlamenta i Vijeća EU. Uloga nacionalnih parlamenata u zakonodavnom postupku na razini Europske unije i međuparlamentarna suradnja: IPEX; Zakonodavni sažeci: SCADplus; Sudska praksa Europskog suda: CURIA


4. Vježbe pretraživanja uz korištenje računala: Eur-Lex: Pre-Lex; Legislative Observatory; CURIA.


5. Jezična politika Europske unije; Prevođenje u institucijama EU-a; : EUROPA; Europska komisija; Vijeće Europe; Jezični portali.

6. Prevoditeljski alati institucija i tijela EU-a, pojmovnici, rječnici (IATE; TAIEX; EUROVOC; Eurojargon; Interinstitutional Style Guide; EU Translation guides)

7. Prevoditeljski alati za pojedine jezike: engleski, francuski i njemački.

8. Prevoditeljski alati za pojedine jezike: engleski, francuski i njemački: Vježbe pretraživanja.

OČEKIVANI REZULTATI:

Nakon uspješnog svladavanja gradiva studenti će biti sposobni jasno identificirati dokumente pojedinih institucija i tijela EU te razumjeti njihovu važnost. Biti će sposobni razumjeti funkciju i karakteristike glavnih pravnih i drugih baza podataka, te će biti osposobljeni provoditi učinkovito pretraživanje. Studenti će biti upoznati s različitim metodama pristupa internim dokumentima institucija EU-a.  Bit će upoznati s najvažnijim pojmovnicima i rječnicima te osposobljeni koristiti relevantne online jezične alate u procesu prevođenja. 

PROVJERA ZNANJA: Pismeni ispit uz korištenje računala.

POPIS LITERATURE:

Clarke, Paul. How to trace national implementation of EC directives. - Manchester : European Information Association, 2006. ( EIA quick guides ; 6 ) 

Cooper, Mike ; Davies, Eric. How to trace European Parliament documentation. - Manchester : European Information Association, 2006. ( EIA quick guides ; 7 )

Davies, Eric. Using the Council website. - Manchester : European Information Association, 2008.

Davies, Eric. Using Europarl. - Manchester : European Information Association, 2008. 

Deckmyn, V., Guide to European Union Information, European Institute of Public Administration, 4. edition, Maastricht, 2003.

Hudson, Grace. EU information on the internet. - Manchester : European Information Association, 2006. ( EIA quick guides ; 8 )

Overy, P., European Union Information: a guide to official sources, European Information Association, Manchester, 2009.

Overy, P. European Union : a Guide to Tracing Working Documents. - Published May 2010. (online)

Raisch, M. European Union Law: An Integrated Guide to Electronic and Print Research. - Published on May 29, 2007 (online)

Translation at the European Commission : a history / EU, European Commission. - Luxembourg : EUR-OP, 2010.

Multilingual interpretation of European Union law / Mattias Derlén. - Alphen/Rijn : Kluwer Law International, 2009. [1] Literatura navedena uz kolegije prevođenja koristit će se kao  izvor za prevođenje pravnih tekstovaIspiši